บัตรโดยสารสุดท้าย

แม่ของ Amado Boudou ตาย

Las últimas palabras del cocinero del ARA San Juan a su...